Vi isolerer mod:

 • Varmetab
 • Køletab
 • Kondensdannelser
 • Varme overflader
 • Kolde overflader
 • Lyd
 • Brand
 • Rustbeskyttelse

Vi hjælper dig med den rigtige beslutning:

 • Brandisolering
 • Brandtætning

Vi har eget pladeværksted, der bl.a. arbejder med:

 • Forskellige typer af aluminium
 • Galvaniseret og rustfri stål
 • Plastbelagte stålplader

Vejen til sikker energibesparelse

Teknisk isolering af vandrør, varmerør og tagvand.
Udført isoleringsarbejde siden november 2009 til februar 2011.

Teknisk isolering af brugsvandsrør og varmerør for etape 1. 

Teknisk isolering af ventilationskanaler på taget. 

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør samt rørafmærkning.