Vi isolerer mod:

 • Varmetab
 • Køletab
 • Kondensdannelser
 • Varme overflader
 • Kolde overflader
 • Lyd
 • Brand
 • Rustbeskyttelse

Vi hjælper dig med den rigtige beslutning:

 • Brandisolering
 • Brandtætning

Vi har eget pladeværksted, der bl.a. arbejder med:

 • Forskellige typer af aluminium
 • Galvaniseret og rustfri stål
 • Plastbelagte stålplader

Vejen til sikker energibesparelse

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør, tagafvanding, rørafmærkning og kølerør.

Teknisk isolering af ventilations-entreprisen samt teknisk isolering af vandrør, varmerør og tagvand. 

Teknisk isolering af VVS i blok A, B, C, D og E. 

Efterisolering af indvendige varmeinstallationer langs kælder/sokkelvægge.