Vi isolerer mod:

 • Varmetab
 • Køletab
 • Kondensdannelser
 • Varme overflader
 • Kolde overflader
 • Lyd
 • Brand
 • Rustbeskyttelse

Vi hjælper dig med den rigtige beslutning:

 • Brandisolering
 • Brandtætning

Vi har eget pladeværksted, der bl.a. arbejder med:

 • Forskellige typer af aluminium
 • Galvaniseret og rustfri stål
 • Plastbelagte stålplader

Vejen til sikker energibesparelse

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør, tagvand, kølerør samt rørafmærkning.

Teknisk isolering af ventilationskanaler på tag, hvor der er afsluttet med sorte alukapper.

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør og tagafvanding.

Teknisk isolering af VVS i blok A, B, C, D og E.