Vi isolerer mod:

 • Varmetab
 • Køletab
 • Kondensdannelser
 • Varme overflader
 • Kolde overflader
 • Lyd
 • Brand
 • Rustbeskyttelse

Vi hjælper dig med den rigtige beslutning:

 • Brandisolering
 • Brandtætning

Vi har eget pladeværksted, der bl.a. arbejder med:

 • Forskellige typer af aluminium
 • Galvaniseret og rustfri stål
 • Plastbelagte stålplader

Vejen til sikker energibesparelse

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør samt rørafmærkning.

Teknisk isolering af indtag- og afkastkanaler for ventilationsanlæg.

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør og tagafvanding.

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør samt rørafmærkning.