Vi isolerer mod:

 • Varmetab
 • Køletab
 • Kondensdannelser
 • Varme overflader
 • Kolde overflader
 • Lyd
 • Brand
 • Rustbeskyttelse

Vi hjælper dig med den rigtige beslutning:

 • Brandisolering
 • Brandtætning

Vi har eget pladeværksted, der bl.a. arbejder med:

 • Forskellige typer af aluminium
 • Galvaniseret og rustfri stål
 • Plastbelagte stålplader

Vejen til sikker energibesparelse

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør, tagafvanding samt rørafmærkning.

Renovering af 248 boliger som er en del af en større helhedsplan kaldet ”Kildeparken 2020”.

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør, tagvand samt brandisolering af ventilationskanaler. 

 

Teknisk isolering af varmerør, brugsvandsrør samt rørafmærkning.